Adana-Hoşkadem Camii

Kozan’ın incisi Hoşkadem Camii, İslam eseridir. Yaklaşık 600 yıldan beri ayakta ve hizmet vermektedir. Halk arasında Büyük Camii olarak bilinir. Osmanlılar zamanındaki ismi ise Cami-i Kebir’dir. Caminin yapımında demir ve çimento kullanılmamıştır. Buna rağmen asırlardır ayaktadır.

Kozan Hoşkadem Camii, kuzey kapısındaki kitabeden anlaşıldığına göre Mısır’da kurulan Türk Memluklu Devleti Hükümdarı Es Sultan El Meliki Zahir Seyfüddin Çakmak Ümerası’ndan Emir Abdullah Hoşkadem tarafından 1448 yılında yaptırılmıştır. O tarihte Kozan, Memluklu hakimiyetinde olduğu için Eser Memluklu tarihi eseri olarak adlandırılmaktadır. Eser incelendiğinde de görülecektir ki mimari olarak Memluklu yapısıdır. Her ne kadar eser Memluklu Devleti adına yapılmış ise de, o dönem bölgede Bozoklu ve Yüreğirli Türkmen aşiretleri yaşamaktaydı.

Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Savaşı sonucunda bu bölgeye hakim olan Ramazanoğlu ve Zülkadriye Beylikleri de Osmanlı hakimiyetine girince Kozan’da Osmanlı hakimiyetine girdi.

Osmanlı zamanında da 1417-1530 Osmanlı tapu tahrirlerindeki bilgilere göre Hoşkadem Camii’ye vakıf olarak Feke İlçesi’nin gelirleri bırakıldı. Bu sayede Hoşkadem Camii’nin bakım onarım, temizlik gibi ihtiyaçları karşılanmaktaydı.

2 Haziran 1920 yılında Fransız işgalinin sona ermesiyle, cami de özgürlüğüne kavuşmuştur. Bugün Kozan’ın kurtuluş törenlerinde Hoşkadem Camii’nin ayrı bir önemi vardır. Kozan’ın Kurtuluş merasimleri bu tarihi yapıdan başlar. Hürriyeti temsil eden gelinlik giydirilmiş özgürlük kızı, törenle bu mabetten çıkartılır.

Eser, dikdörtgen plan üzerine teşkil edilmiştir. Ulu camiler sınıfına dahil edilmektedir. Caminin bir kuzey kapısı, bir de batı kapısı mevcuttur. Kesme taştan yapılmış olan duvarlarında çok az pencere vardır. Genellikle yapıda pencere doğu taraftadır. 11 basamaklı merdivenle çıkılan cümle kapısı, iki dilimli büyük bir kemerin teşkil ettiği niş içinde renkli mermerden birbirine geçmeler halinde yapılmıştır. Yay kemerli cümle kapısının üstünde büyükçe bir kartuş içinde üç satırlık inşa kitabesi bulunmaktadır.

Hoşkadem Camii, günümüzde ibadete açık durumdadır.

Son olarak Kozan Belediyesi 2006 yılında, caminin ön avlusu yeniden düzenleyip, görünümünü güzelleştirmiştir. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan Hoşkadem Camii’nin orijinal görüntüsüne tekrar kavuşması sağlanmıştır.

2 Beğeni

Blok alıntı https://www.google.com

2 Beğeni

Blok alıntı

2 Beğeni