Adana Sanayi Yatırımları

Adana, yeni yatırım yeri ve maliyetleri anlamında oldukça sıkıntılı olan Marmara’ya alternatif olabilecek önemli bir üretim merkezi konumunda bulunmaktadır. Doğru stratejilerle potansiyelin harekete geçirilmesi ile Adana, coğrafi konumu, geçmişten günümüze taşıdığı sanayi kültürü, eğitim ve ulaşım altyapısı, sahip olduğu sosyal yaşam standardıyla, ülkemizin en önemli üretim ve cazibe merkezi olabilecek potansiyele sahiptir.

Adana, ülkemizde ilk sanayileşen şehirlerden biri olmuştur. Adana; pamuk, buğday, soya fasulyesi, üzüm ve narenciyenin büyük miktarlarda üretildiği Çukurova tarım bölgesinin pazarlama ve dağıtım merkezidir.

Sadece bir üretim merkezi olarak değil, aynı zamanda bir yaşam merkezi olma hedefi için çalışan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) 50 yaşında. Bugün 2,270 hektar alanda, 27’si yabancı sermayeli 440 firmanın 505 işletmesi ile 41,500 istihdam sağlayan AOSB, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 40 milyon metrekare yeni genişleme alanının devreye alınması ile birlikte Türkiye’nin en büyük OSB’si olmayı amaçlıyor.

Jeolojik konumu nedeniyle, çok çeşitli ve önemli yer altı kaynaklarına sahiptir. Başta demir olmak üzere krom, çinko, kurşun, altın, gümüş, boksit, manganez, barit, fosfat, kuvars kumu ve kuvarsit, alçı taşı, tuz, çimento hammaddeleri, yapı taşları, petrol, kömür, asbest, magnezit ve benzeri gibi pek çok madensel kaynak ilin doğal kaynakları arasındadır.

MARMARA’YA ALTERNATİF OLABİLECEK ADANA’NIN ÖNCELİKLERİ

Adana, yeni yatırım yeri ve maliyetleri anlamında oldukça sıkıntılı olan Marmara’ya alternatif olabilecek önemli bir üretim merkezi konumunda bulunmaktadır. Doğru stratejilerle potansiyelin harekete geçirilmesi ile Adana, coğrafi konumu, geçmişten günümüze taşıdığı sanayi kültürü, eğitim ve ulaşım altyapısı, sahip olduğu sosyal yaşam standardıyla, ülkemizin en önemli üretim ve cazibe merkezi olabilecek potansiyele sahiptir.

Bu amaçlar doğrultusunda, Adana’nın Marmara bölgesine alternatif bir üretim ve yatırım merkezi olmasına yönelik çalışmalarının yanı sıra ADASO, ilimiz sorunlarının çözümüne yönelik lobi faaliyetleri yürütmeye de devam etmektedir.

Adana tarih boyunca Hitit, Asur, Pers, Mısır, Roma, Bizans, Selçuklu, İslam ve Osmanlı uygarlıklarına merkez olarak hep diğer şehirlerden farklı olmuştur. Eskilerin deyimiyle “taşı eksen yetişir” denilen bu topraklar tarihten bugüne birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; ülkemiz sanayisinin de ilk gelişen bölgelerinden biri olmuştur.

Üç kıtanın kesişim noktası yer alan Adana, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarına erişimde önemli transit noktası konumundadır.

Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurulu’nun deniz, hava, kara ve demir yolu ulaşımını gözeterek yaptığı değerlendirmede Türkiye Ulaşım Kolaylığı Endeksi’nde 5. sırada yer almıştır.

Mevcut sosyal ve ekonomik göstergeler, Adanalı sanayici ve iş adamlarının, yatırımcıları Adana’ya çekmek ve Adana ticari hayatını canlandırmak için birlikte hareket ederek daha aktif olmaları gerektiğine işaret etmektedir.

Coğrafi olarak mükemmel bir avantaja sahip olan Adana, kendi kaynaklarıyla büyümeyi ve kentsel dönüşümünü sağlayabilecek kapasite ve yeterliliğe sahiptir.

ADANA’NIN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ

Toprağın bereketi insanının başarısına ışık tutmuş olan kentimizde bugün Türkiye’nin en büyük 1000 işletmesi arasında yer alan 28 fabrikası ile binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır.

Gerçekleştirdiği ihracatın yaklaşık %70’i sanayi ürünlerinden elde edilen kentimizde tekstil; gıda, metal, plastik ve otomotiv sanayi ön planda yer almaktadır. TUİK tarafından en son açıklanan 2021 yılı GSYİH rakamlarına bakıldığında Adana %2,9’lik pay ile Türkiye’nin 7.büyük kentidir.

Yeni yatırım alanlarının da hayata geçirilmesi sonucunda, Adana’nın Türkiye’nin ihracatından alacağı payın da her geçen yıl artması beklenmek olup, 2024 yılı itibarı ile gelecek 5 yıl içinde ülkemiz endüstrisinin ilk nefesini aldığı, tarımdan sanayiye geçişin doğduğu şehir Adana’nın önemi giderek artacaktır.

Adana, Türkiye’nin ikinci yüzyılında yeni yatırım alanları ve mevcut üretim kapasitesi ile ülkemizin gelişimine en büyük katkı sağlayan lider şehirlerin başında geliyor. 5 yeni organize sanayi bölgesi ve birçok küçük sanayi sitesinin kurulmasıyla birlikte ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak bir merkez olmayı hedefliyoruz.

Köklü sanayi kültürüne sahip Adana, “Türkiye’nin İkinci Büyük Yatırım ve Üretim Merkezi” olma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Adana, mevcutta yatırım alanlarıyla Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri konumunda yer alıyor.

Yakın gelecekte Adana, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi, SASA Münferit Sanayi Bölgesi, AOSB 4. Etap Genişleme Alanı, Tekstilkent, Ayakkabıcılar Sitesi, Mahrukatılar Sitesi, Mobilyacılar Sitesi, Sarıçam ve Yüreğir KSS, Gıda Toptancıları, Matbaacılar, Geri Dönüşümcüler, Mermerciler ve Hurdacılar Sitesi’nin kurulmasıyla, toplamda 74 bin dekarlık yeni büyüme alanıyla üretim ve tasarım üstünlüğüne sahip, teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde öne çıkmayı hedefliyor. Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı ve yeni yapılacak olan konteyner limanını da düşündüğümüzde, bu yatırımlarımlar, bölgemizin kalkınmasında öncü rol üstlenecektir.

Adana, tarihinde ilk kez 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,76 artış ile 3 milyar 8 milyon dolarla tarihinin en yüksek yıllık ihracatına ulaştı. Bu artış, bölgemiz sanayisinin büyüdüğünün en önemli göstergesidir. Adana için 3 milyar dolar ihracat barajını aşmak önemli bir kırılım oldu.

Adana sanayisinin dönüşümü için büyük önem taşıyan Sanayi Kampüsü Projesi’ni hayata geçiren Adana, Sanayi Kampüsünde Adana Model Fabrika Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi, Adana Yenilik Merkezi, Çukurova Enerji Verimliliği Merkezi, Proje Geliştirme ve Dış Ticaret Merkezi, Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Gelişim Merkezinin yanı sıra Sürdürülebilirlik Merkezi de bu çatı altında faaliyete geçmiştir.

Alıntı: Adana Sanayi Odası

4 Beğeni

Adana’da binlerce kişiye iş umudu! Yeni sanayi sitesi açılıyor

Adana’da 889 dönüm alan üzerine kurulacak sanayi sitesi binlerce kişinin evine ekmek götürmesini sağlayacak.

Adana’da kurulacak yeni ihtisas sanayi sitesi istihdama büyük katkı sağlayacak.

SARIÇAM MOBİLYACILAR SANAYİ SİTESİ KURULUYOR
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Sarıçam Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi projesi tanıtarak, bu projenin Adana’nın sanayi ve ekonomik gelişimine büyük katkılar sağlayacağını belirtti. Başkan Kıvanç, “Sarıçam Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, 889 dönümlük bir alana kurulacak olup toplamda 17.5 dönümü idari ve çarşı alanı, 10 dönümü çıraklık okulu ve 4 dönümü anaokulu olarak planlanmış. Bu entegre sanayi sitesi, hem üretim hem de eğitim faaliyetlerinin bir arada yürütüleceği bir merkez olacak. Sanayi sitesinde, 1.000 metrekare ile 5.000 metrekare arasında değişen alanlarda faaliyet gösterecek işletmelere ev sahipliği yapılacak. Bu genişleme, üretimin ve istihdamın artması için büyük bir fırsat sunacak ve tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte binlerce kişiye istihdam sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

ADANA’NIN SANAYİ VE EKONOMİK YAPISI GÜÇLENECEK
Adana Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı ise, mobilya sektörünün ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi için bu tür yatırımların önemine dikkat çekti. Avcı, Sarıçam’da yapılacak Adana Mobilyacılar Sanayi Sitesi’nin tahsis aşamasına geldiğini ifade etti. Adana’da faaliyet gösteren yaklaşık 2 binin üzerinde işletme olduğunu belirten Avcı, bu projenin mevcut mobilyacılar sitesinin yerine daha modern, entegre ve altyapı hizmetleriyle donatılmış bir yatırım olacağını vurguladı. Sarıçam Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte, Adana’nın sanayi ve ekonomik yapısının daha da güçleneceğini ve sosyal açıdan da önemli faydalar sağlayacağını dile getirdi.

“ADANA’MIZIN KALKINMASINA DAHA FAZLA KATKI SAĞLAYACAĞIZ”
Sarıçam Kooperatif Başkanı Hasan Bıldırcın ise toplantıda yaptığı konuşmada, mobilya sektörünün Adana’da bir bölgede sıkıştığını ve üretim alanlarının genişletilmesi gerekliliğine değindi. Bıldırcın, “Adana’da mobilya sektöründe mevcut durum artık bizlere yetmiyor. Dar alanda sıkışığız. Hem üretim genişleten bir yer aradığımızda zorlanıyoruz hem de mevcut atölyelerin imajı da kötü. Yeni kurulacak olan Sarıçam Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi ile üretimlerimizi daha görünür bir şekilde yapacağız. Bu sektör burada gelişecek ve inşallah bu gelişimle beraber Adana’mızın kalkınmasına daha fazla katkı sağlayacağız” dedi.
Kaynak: İHA

5 Beğeni

Adana için Stratejik Bir Yatırım: Yeni Konteyner Limanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak yeni Konteyner Limanı’nın Adana’nın geleceği için çok önemli olduğunu belirterek, “Projede ÇED sürecini titizlikle yürütüyoruz. Titiz ve hızlı bir şekilde sürecimizi tamamlayacağız. Büyük Konteyner Limanımızı Adana’mıza süratle kazandıracağız. Adana’mızın geleceğine yönelik çok büyük bir yatırım yapmış olacağız. Bu yatırım hem tarımsal hem de endüstriyel açıdan bölgemizin gücüne güç katacak. Bölgemiz bu manada rahatlayacak.” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye temaslarının ardından Adana’ya geldi. Adana Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Kurum, ardından İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Vali, milletvekilleri, STK’lar, muhtarlar ve oda başkanları ile bir araya gelen Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, “Bereketin simgesi, Adana’mızdayız. Biz ne zaman Adana’ya gelsek Adana’nın bereketini görürüz. Adana bizim çalışma azmimizi arttırır.” diye konuştu.

ADANA’DA 2 BİN 316 YENİ KONUT VE İŞ YERİ KURULDU
Bakan Murat Kurum, Adana’da 2 bin 316 yeni konut ve iş yeri kurduklarını kaydederek, “Milletimizin hayır duasını aldık. Şimdi de Tufanbeyli, İmamoğlu, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Seyhan ve Yumurtalık’ta devam eden 10 bin 586 yuva ve iş yerimizi de hızlıca tamamlayacağız.” dedi.

BAKAN MURAT KURUM’DAN ADANA’YA KONTEYNER LİMANI MÜJDESİ
Bakan Murat Kurum, konuşmasında Adana özelinde planladıkları önemli projeler olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu projeyi Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelemiş ve süreci başlatmıştı. Gerçekten Adana’nın geleceği için çok önemli olduğunu düşündüğümüz projede ÇED sürecini titizlikle yürütüyoruz. Kurumlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin talepleri, vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda titiz ve hızlı bir şekilde sürecimizi inşallah tamamlayacağız. Adana’nın geleceği adına çok önemli olduğunu düşündüğümüz, Adana’mızın kalkınmasına çok büyük katkısı olacak büyük Konteyner Limanımızı inşallah Adana’mıza süratle kazandıracağız. Adana’mızın geleceğine yönelik çok büyük bir yatırım yapmış olacağız. Bu yatırım hem tarımsal hem de endüstriyel açıdan bölgemizin gücüne güç katacak. Bölgemiz bu manada rahatlayacak.”

4 Beğeni


Kaynak: Adana Masası

3 Beğeni

Basra’yı Akdeniz’e bağlayacak Adana Ana Konteyner Limanı’nın tahsisi onaylandı

AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, Basra Körfezi’ni Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz’e bağlayacak Adana Ana Konteyner Limanı’nın tahsisinin onaylandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü ve Adana Milletvekili Ömer Çelik, Adana Ana Konteyner Limanı’nın tahsisinin onaylandığını açıkladı. Çelik, paylaşımında, “Stratejik konumuyla her daim önemli bir potansiyeli bünyesinde barındıran Adana’mızı dünya ticaretinde ve uluslararası ulaştırma koridorlarında öne çıkaracak olan Adana Ana Konteyner Limanı’nın tahsisi onaylandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Adana’mıza dev bir eser daha kazandırma müjdesi hayata geçiyor. Adana Ana Konteyner Limanı ile Basra Körfezi’nin Irak ve Türkiye üzerinden Akdeniz’e bağlanmasının yanı sıra doğu-batı, güney-kuzey koridorlarında demir ve kara yollarından taşınan yüklerin Akdeniz’e Türkiye üzerinden geçmesine olanak sağlanacak. Türkiye’nin tüm limanlarının kurulu kapasitesi 12 milyon TEU iken neredeyse tüm kapasiteyi karşılayacak olan Adana Ana Konteyner Limanı, Adana’mızın ve bölgemizin ticari potansiyelini maksimum düzeyde değerlendiren stratejik bir aktör olacak. Bu büyük projeyi Adana’mıza ve bölgemize kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz, ilgili Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Habertürk
Hayırlı olsun Adana’mıza. Çok büyük bir proje.

2 Beğeni

Bayram: “Adana konteyner limanı ile dünya şehri olacak”

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, konteyner liman tahsisinin onaylanmasının Adana’nın ticaretine doğrudan etki edeceğini bu dev adımla artık Adana’nın kabına sığmayacak duruma geleceğini söyledi. Adana Doğu Akdeniz Ana Konteyner Liman tahsisinin onaylanmasının ardından Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram açıklamalarda bulundu. Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, konteyner limanının Adana’ya kurulmasının dünyaya açılmadaki en büyük avantajlarından biri olacağını ve Adana’yı hep bir adım öne taşıyacağını söyledi.
Adana lojistik üssü olacak
ATO Başkanı Yücel Bayram, konteyner limanının yıllardır üzerinde çalıştıkları bir proje olduğunu kaydederek, “Adana’mızın ticaretine doğrudan etki edecek bu dev adımla, artık Adana kabına sığmayacak duruma gelecektir. Bölgemizde, Adana’mız bulunduğu konum itibariyle stratejik önem sahip bir şehirdi. Lojistik anlamında bir bakınma doğu ile batının arasında bir köprü görevi görmekteydi. Kara, hava yolu taşımacılığında iyi bir konumda olan şehrimiz artık deniz taşımacılığının da eklenmesi ile adeta bir lojistik üssü niteliğine bürünmüştür. Bu büyük yatırımla, yıllardır Adana Ticaret Odası olarak mücadelesini verdiğimiz ihracat rakamlarının artmasına, şehrimizin büyümesine büyük katkı sunacak bu projenin Adana fazlası ile hakkını verecektir’’ dedi.
Adana yatırım şehri olacak
Başkan Yücel Bayram açıklamasının devamında, ‘’Dünya şehri denildiğinde hep liman şehirleri akla gelir. Liman, Adana’nın sosyo-ekonomik kalkınmasının önemli ayaklarından biri olacaktır. İstihdam oluşturulmasına; gemicilik, lojistik ve çeşitli işkollarının gelişmesine katkıda bulunacaktır. Dünya ticaretinin yüzde 90’ı denizler üzerinden gerçekleşmektedir. Tüm bunların yanında Adana artık yatırımcının gözdesi haline gelecek, büyümesine ve ciddi manada katkı sunacaktır. Küresel pazarda Adana’mızı çok önemli bir konuma taşıyacak olan Adana Ana Konteyner Limanı yatırımını kentimize kazandıran Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, valimize, milletvekillerimize ve tüm yetkililere teşekkür ediyor, bu muhteşem yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu. Kaynak: Küçüksaat

2 Beğeni