Adana Son Dakika Haber

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Göller yaylasında etkili olan kar yağışı nedeni ile 10 araç yolda mahsur kaldı. Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası Alma dere mevkiinde yolda oluşan buzlanma ve kar nedeni ile mahsur kalan yaklaşık 10 araç AKOM ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve yol açma çalışması ile araçlar mahur kaldığı alandan kurtarıldı. Bölgede yol açma çalışmaları sürerken sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı.
Kaynak. İHA

3 Beğeni

Adana ve Mersin’de Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

![Adana ve Mersin

Adana ve Mersin’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Adana’nın Pozantı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah etkisini artırdı. Yağışın ardından Akçatekir Yaylası beyaza büründü. Karayolları ekipleri, Ankara-Pozantı Otoyolu’nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Mersin’de Silifke-Gülnar kara yolu ulaşıma kapandı. Mersin’de de Silifke-Gülnar kara yolu ile Silifke ilçesi Çaltıbozkır, Balandız, Gökbelen ve Uşakpınarı mahallelerinin yolları yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin temizlik işlemleri sürüyor. Erdemli’de araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Kar yağışı, Erdemli’yi Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlayan kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Toros Mahallesi yakınında kara saplanan otomobilde mahsur kalan 2 kişi, Erdemli Belediyesi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Blok alıntıde Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi|639x360](upload://yDRArD54ZfNvhqRV57QFt78QEwG.webp)

Adana ve Mersin’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Adana’nın Pozantı ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah etkisini artırdı. Yağışın ardından Akçatekir Yaylası beyaza büründü. Karayolları ekipleri, Ankara-Pozantı Otoyolu’nda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Mersin’de Silifke-Gülnar kara yolu ulaşıma kapandı. Mersin’de de Silifke-Gülnar kara yolu ile Silifke ilçesi Çaltıbozkır, Balandız, Gökbelen ve Uşakpınarı mahallelerinin yolları yoğun kar nedeniyle trafiğe kapandı. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda Karayolları, Büyükşehir Belediyesi, Silifke Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin temizlik işlemleri sürüyor. Erdemli’de araçta mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Kar yağışı, Erdemli’yi Karaman’ın Ayrancı ilçesine bağlayan kara yolunda da ulaşımı olumsuz etkiledi. Toros Mahallesi yakınında kara saplanan otomobilde mahsur kalan 2 kişi, Erdemli Belediyesi ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Blok alıntı

2 Beğeni

Adana’da 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılan binaların enkazının kaldırıldığı alanlarda, depremin yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma etkinlikleri düzenlendi. Yakınları ve vatandaşlar, enkaz alanlarına gelerek pankartlar açtı ve gözyaşı döktü. Kalabalık, müteahhit Hasan Alpargün’e en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Blok alıntı

2 Beğeni

Adana, Türkiye’nin yeni yatırım üssü olacak

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük afet ve Marmara Bölgesi’nde beklenen olası depremden kaynaklı lojistik açıdan yatırımcıların “alternatif” olarak dikkatini çeken Adana’da, yatırım yapacaklara yeni organize üretim alanları oluşturulması ve mevcut üretim altyapılarının modernize edilmesi planlanıyor.

Recep ŞENYURT

Adana Va­lisi Süleyman Elban, Adana’nın Çukurova ve Doğu Akdeniz’in do­ğal merkezi olduğunu anımsata­rak, zengin potansiyeli ve küresel rekabet gücünün yanı sıra devasa enerji ve organize sanayi bölgesi yatırımlarıyla tüm Marmara’ya alternatif tek endüstri bölgesi ol­duğunu bildirdi.

Kerkük-Yumurtalık ve Ba­kü-Tiflis-Ceyhan Petrol bo­ru hatlarıyla enerji dünyasında adından söz ettiren Adana’nın, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ile ülkemizin enerji üs­sü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine dikkat çeken Elban, “Ceyhan Enerji İhtisas Endüst­ri Bölgesi’nde oluşacak kimya kümelenmesinin ilk adımı olan Polipropilen üretim tesisiyle de kimya endüstrisinde önemli bir çekim merkezi olmayı hedefli­yoruz. Tarıma dayalı sanayinin öncüsü olan Adana’yı enerji yatı­rımlarıyla bir üst lige taşıyacağı­mıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.

33 milyar 874 milyon liralık yatırım yapılacak

Son yıllarda Adana’nın devasa kamu yatırımlarıyla buluştuğu­na vurgu yapan Elban, geçen yılın ekim, kasım ve aralık ayları itiba­riyle kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu ni­teliğindeki meslek kuruluşların­ca 595 proje uygulandığını, bun­lardan 155’inin tamamlandığını bildirdi. Elban, 286 projenin de­vam ettiğini, 101 projenin ihale, 53 projenin ise etüt aşamasında olduğunu anımsatarak, “Bu pro­jelerin toplam tutarı 33 milyar 874 milyon lirayı buluyor. 2022 yılı ödeneği ise 7 milyar 476 mil­yon liradır” dedi. Elban, 15 Tem­muz Şehitler Köprüsü çalışma­larının hız kazandığını, bağlan­tı yollarıyla toplam uzunluğu 2 bin 450 metre olacak köprünün; Osmangazi Köprüsü’nden son­ra Türkiye’nin en uzun köprüsü unvanını taşıyacağını anlattı. El­ban, 225 yatak kapasiteli Güney Seyhan Devlet Hastanesi’nde so­na yaklaşıldığını, 110 yataklı ol­ması planlanan Yüreğir Karşıya­ka Devlet Hastanesi’nin ihalesi­nin gerçekleştirilerek temelinin atıldığını duyurdu.

Adana’nın son yıllarda haya­ta geçirilen projelerle gelece­ğin parlayan yıldızı olma yolun­da emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Elban, bu noktada enerji yatırımlarının öneminin çok büyük olduğuna dikkat çek­ti. Ceyhan Enerji İhtisas Endüst­ri Bölgesi ile etrafındaki kimya kümelenmesinin önemli bir çe­kim merkezi oluşturacağını, Cey­han Petrokimya Endüstri Bölgesi içinde 62 hektar alanda faaliyet gösterecek tesisin, yaklaşık 1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçmesinin planlandığını anla­tan Elban, bu tesisle Türkiye’nin yıllık polipropilen üretim kapa­sitesinin 3 kat artırılmasının ve toplam ithalatın yüzde 20’sinin karşılanmasının amaçlandığını kaydetti. Elban, bölgede yapıla­cak ilk yatırım olan Polipropilen Üretim Tesisi için Vaziyet Planı ve ÇED Raporu çalışmalarının tamamlandığını, ruhsat işlemle­ri için çalışmalara başlandığını ve tamamlanmasının ardından inşaat faaliyetlerine başlanaca­ğını dile getirdi.

Elban ayrıca, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde 1/100.000 ölçekli çevre düzeni plan değişikliğinin onaylandığını müjdeledi. Yumurtalık’ın Gölo­vası, Sugözü, Demirtaş ve Akyuva mahalleri sınırları içerisinde ku­rulacak Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin de Adana için çok önemli olduğuna değindi.

Adana’nın rekabet edilebilirliğini güçlendiriyoruz

Ayakkabıcı, tekstilci, mobilyacı ve mahrukatçıların daha modern ve teknolojik imkânlara kavuş­turulması için büyük gayret gös­terdiklerini aktaran Elban, Sarı­çam ilçesi Dağcı mahallesindeki 457 bin 835 metrekarelik Hazi­ne’ye ait yerin Adana Tekstilkent Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koope­ratifi’ne satışının yapıldığını bil­dirdi. Sarıçam ilçesi Göztepe ma­hallesinde Mahrukatçılar Küçük Sanayi Sitesi’nin kullanması için 362 hektar alan ayrıldığını kayde­den Elban, Göztepe mahallesinde Mobilyacılar Küçük Sanayi Site­si’nin kullanacağı 124 hektar alan ayrıldığını dile getirdi. Elban, “Ayakkabıcılar Küçük Sanayi Si­tesi imar planında sanayi alanına isabet eden parseller Ayakkabı­cılar Küçük Sanayi Sitesi olarak kullanılmak üzere özelleştirme kapsamından çıkarılarak TO­Kİ’ye devredildi” diye konuştu.

Yatırım programına alınan iki OSB, istihdam ve ekonomik değer yaratacak

Tarımdaki temel stratejinin katma değeri yükseltmek ve ye­ni ürünlerle Adana’nın ürün al­ternatifini genişletmek olduğuna dikkat çeken Elban, devasa bir ta­rımsal alan üzerinde üretim ya­pıldığını, Adana’nın bu konuda ciddi bir potansiyeli barındırdı­ğını ifade etti. 2023 yatırım prog­ramına alınan iki önemli proje­den tarla balıkçılığı diye adlandı­rılan Adana Karataş Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin 2,2 milyar TL yatırım tutarıyla Avrupa’nın ilk ve tek su ürünleri OSB’si ol­duğunu anımsatan Elban, şöyle devam etti: “Burada 3 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyo­ruz. 6 bin 500 dekarlık verimsiz ve bataklık mera alanına oluştu­rulacak havuzlarda deniz, tatlı su balıkları ve karides olmak üzere yılda 60 bin ton su ürünleri üre­timini hedefliyoruz. Gerçekten de katma değeri yüksek ürünler­le ilimizde ciddi bir ekonomik ka­zanç elde edeceğiz. 2,5 milyar TL yatırım tutarı bulunan Tarıma Dayalı Sera Organize Sanayi Böl­gesi ile de 5 bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz. Yaklaşık 3 bin dekarlık mera arazisi üze­rine kurulacak modern ve enteg­re seracılık faaliyetlerinden olu­şacak OSB’de 25’er dekardan 85 adet modern cam sera yapılacak, yüksek teknolojili seralarla işle­me, paketleme, depolama ve Ar- Ge tesisleri bir arada bulunacak. Yatırım programına alınan bu iki OSB’mizin hem istihdam hem de yaratacağı ekonomik değer açı­sından Adana için büyük şans ol­duğunu düşünüyorum.”

“Adana’nın sosyo-kültürel potansiyelini her zaman diri tutacağız”

Adana’nın turizm gelirlerinin artması ve tanınırlığının sağlanması için çok çeşitli festivaller gerçekleştirdiklerini anımsatan Adana Valisi Süleyman Elban, “Adana Lezzet Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana Altın Koza Film Festivali, Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali gibi kültürel ve sanatsal pek çok etkinlikle kentimizi Güney’in Kültür ve Sanat Kenti olarak öne çıkardık” dedi. Elban, festivallerin kent ekonomisine ciddi bir katkı sağladığına dikkat çekerek, ekonomik ve sosyal hayata canlılık kattıklarını bildirdi. Geçen yıl 7-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne üç gün boyunca 667 bin ziyaretçinin katıldığını anımsatan Elban, sadece festival alanında 261 bin 500 kg et, 196 bin 800 litre şalgam tüketildiğini söyledi. Elban, " Sadece festivaller de değil aynı şekilde fuar organizasyonları da ekonomik canlanmaya katkı sunuyor. Ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı düzenledik. Fuarımız büyük ilgi gördü, burada da 143 bin 500 kişiyi misafir ettik. Dünyanın çeşitli yerlerinde her yıl düzenlenen bu tarz etkinlikler, binlerce satıcı ve alıcıyı bir araya getirerek büyük bir potansiyel yaratıyor. Adana’nın sosyo-kültürel potansiyelini her zaman diri tutacağız."

Blok alıntı

2 Beğeni

Adana Kasaplar Çarşısı esnafı, Ramazan öncesi ete zam yapmayacaklarını duyurdu. Kemikli karkas et 330 liradan satılırken, kemiksiz et 390 liradan çarşıda alıcı buluyor. Esnaf, marketlerdeki fahiş fiyatlara vatandaşların aldanmamasını istedi.

Kaynak Linki = Adana’da Ramazan öncesi kırmızı ete zam yok

1 Beğeni

images (26)

Seyhan Nehri’nin kıyısında ve tarihin kesiştiği noktada bulunan Sabancı Merkez Camii, heybetli duruşu ve görkemli yapısıyla adından söz ettiriyor.

İhtişamı ile büyüleyen Adana’daki Sabancı Merkez Camii’nin her bir köşesi farklı şifrelerle dolu. Bu şifrelerden biri de minareleri. 99 metrelik 6 minare Allah’ın 99 ismine karşılık geliyor. 16 şerefe ise Türk tarihindeki 16 Türk devletini temsil ediyor.

Caminin girişinde bulunan 8 kapı cennetin 8 kapısını temsil ediyor

Caminin mimarisinde birbirinden ilgi çekici sır ve şifreler bulunuyor.

6 kubbe imanın 6 şartını, 40 pencere bir günde kılınan 40 rekat namazı işaret ediyor. Ana kubbe etrafında bulunan 4 yarım kubbe ise 4 büyük kitabı simgeliyor.
Caminin girişindeki 8 kapı da cennetin 8 kapısını ifade ediyor.

Osmanlı Türk medeniyet mimarisinin zirvelerinden biri olan [İznik] çinisi de bu camide bulunuyor. Bunun yanı sıra kıble tarafında bulunan ve üzerinde ayetler olan dört pano ise dünyanın en büyük cami panoları olma niteliğini taşıyor.

28 bin 500 kişilik kapasiteye sahip

Minbere 23 basamakla çıkılıyor. Bununla da Hazreti Muhammed’e Kur’an-ı Kerim’in 23 yılda indirilmesine atıf yapılıyor.

Tavan işlemeleri ve süslü mihrap detayları büyüleyici özelliğe ile karşımıza çıkıyor.

Adana Sabancı Merkez Camii 28 bin 500 kişilik kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük camilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Haber: TRT Haber Betül Eser

2 Beğeni

Adana’da motosiklet üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana’da bir motosiklet üretim tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

02.05.2024 - Adana

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi’ndeki motosiklet üretim tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İşçiler tahliye edildi, bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı

2 Beğeni

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Adana’nın doğusu, Osmaniye ile Hatay’ın batı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı

Kaynak Adana Sondakika

2 Beğeni

Adana’nın Karataş ilçesinde sahilden girdiği denizde bir süre yüzdükten sonra dalgaların sürüklediği Melih Bozkurt’u görenler, Sahil Güvenlik yetkililerine ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen ekipler, denizden çıkardıkları Bozkurt’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi morga gönderildi.
Kaynak Ntv

3 Beğeni

Kent Gri Bir Görünüme Büründü

Toz taşınımının etkisiyle, Adana’nın sokakları gri bir renge büründü. Görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Kentte yaşayanlar, solunum yollarını korumak için maske takma ihtiyacı hissetti

Toz Taşınımı Ne Kadar Sürecek?

Meteoroloji uzmanları, toz bulutlarının etkisinin 3 gün daha devam edeceğini tahmin ediyor. Bu süre zarfında, halkın dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor.
Kaynak İHA

4 Beğeni

​​​​​​​Kaburluk mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 1 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak Ntv

2 Beğeni


Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı.

Yağış nedeniyle caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağıştan korunurken bazıları da saçakların altında yağmurun durmasını bekledi.

Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı.

Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
KAYNAK AA

3 Beğeni

10 ÖLÜ, 39 YARALI
X7wEX9fTrUmMolZiql9bWw

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 39 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü [Mersin]ili Tarsus İlçesi Yenice Mahallesi mevkide otobanda 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı.
50L4FXtKlUyMOgXT5Y9jzw

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
KAYNAK NTV Haber

3 Beğeni

Türkiye’nin en sıcak kentlerinden Adana’da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava sıcaklığını 36 derece olarak ölçtüğü kentte, termometreler güneş altında 40 dereceyi gösterdi. Kentin aşırı sıcaklar nedeniyle cadde ve sokakları neredeyse boş kaldı.

kapak-l6tu_cover
KAYNAK Dha

3 Beğeni

evi-yanan-vatandaslar-yeni-evine-kavustu-1720108629
Kozan ilçesinde çıkan orman yangının da evi yanan vatandaşlar yeni evlerine kavuştu.
İlçeye bağlı Kuyubeli Mahallesinde 2020 yılında çıkan orman yangınında 2 bin 675 hektarlık alan zarar gördü. Kızlarsekisi mevkiinde ise 2021 yılında çıkan orman yangınında yangında bin 650 hektarlık alan zarar gördü. Orman yangınlarında 31 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangından sonra yapılan zarar tespitinin ardından evleri yanan 31 aileye TOKİ tarafından konut yapıldı. Dairelerin teslim edilmesi için bugün noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 29 hak sahibinin evleri teslim edilirken 2 hak sahibi içinde en kısa sürede ev teslimi için çalışma yapılacağı kaydedildi. Köylerinden ayrılmak istemeyen hak sahipleri için de köyde yapılan yangın evleri geçtiğimiz yıl teslim edilmişti. Kurada aileler duygu dolu anlar yaşadı. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü yaşanan afet sonrası devlet millet el ele vererek konutların tamamlandığını, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu kaydetti.

Kaynak adanahaber.net

4 Beğeni

Adana’da sinema sektörüne büyük katkı: ‘Plato Adana’ kuruluyor

Adana’da sinema sektörüne katkı sağlayacak "Plato Adana’nın kurulması için çalışmalar başladı.

A+A-

Adana, sinema sektöründe dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük film stüdyosu projesi olan Plato Adana, sektöre ve şehre yeni bir soluk getirecek. Son teknoloji ile donatılmış stüdyolar, geniş çekim alanları ve profesyonel prodüksiyon imkanlarıyla Plato Adana, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında ses getirecek yapımlara ev sahipliği yapmayı hedefliyor.

Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyadan gelecek yapımcı, yönetmen ve oyuncular için bir cazibe merkezi olacak Plato Adana, sektörde bir dönüm noktası oluşturacak.

“Sektör hareketlenecek”

Proje hakkında konuşan iş insanı Savaş Yükselyalçın, kurulum için gerekli hazırlıklara başladıklarını anlatarak, “Bu devasa proje, Adana’nın ekonomik yapısına da olumlu katkılar sağlayacak. Binlerce kişiye istihdam imkanı sunacak olan Plato Adana, aynı zamanda şehrin turizm potansiyelini de artıracak. Film çekimleri için Adana’ya gelecek olan yerli ve yabancı ekipler, bölgedeki otel, restoran ve diğer hizmet sektörlerine de hareketlilik kazandıracak” dedi.

“Sinemanın kalbi Adana’da atacak”

Ekonomiye de büyük katkılar sunacağını aktaran Yükselyalçın, “Plato Adana, sadece büyük prodüksiyonlara değil, bağımsız film yapımcılarına, genç yeteneklere kapılarını açacak. Proje, Adana’nın ekonomik yapısına da olumlu katkılar sağlayacak. Türkiye’nin sinema endüstrisini bir üst seviyeye taşıyacak olan bu proje, Adana’yı sinemanın kalbinin attığı merkezlerden biri haline getirecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: kucuksaat

5 Beğeni

Yüreğir Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve daha kaliteli hizmet verebilmek için filosuna eklediği 7 yeni aracı düzenlenen törenle tanıttı.
Kısa sürede hem eski yönetimden kalan borçları ödediklerini hem de tek bir kuruş harcamadan belediyeye yeni araçlar kazandırdıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, “Yeni araçlarımızla Yüreğir artık çok daha temiz olacak” dedi.
5da6ede5eb10bb08c879112f

Çağdaş şehircilik anlayışı ile her geçen gün daha da gelişen ve teknolojik araçlarla ilçe sakinlerine hizmet etmeye başlayan Yüreğir Belediyesi, araç filosuna kattığı yeni araçlarla hizmet ağını genişletiyor. Halka hizmetin kalitesini ve hızını artıracak yeni araçları belediye kasasından tek kuruş harcamadan hibe yolu ile Yüreğir’e kazandıran Başkan Demirçalı, Yüreğir halkına hizmet verecek 7 yeni aracı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da katıldığı törenle tanıttı. Yaklaşık 20 milyon lira değerindeki 5 yeni modern çöp toplama kamyonu, 1 elektrikli süpürge aracı ve 1 de vakumlu süpürge aracından oluşan 7 yeni araç törenle belediyenin filosuna eklendi.

3 Beğeni

Seyhan Belediyesi bünyesindeki Sarıhamzalı ve Hadırlı yüzme havuzları büyük bir ilgi görüyor. Belediye Başkanı Oya Tekin, yaz spor okulları kapsamında açılan havuzların çarşamba günü (temizlik ve ilaçlama günü) hariç haftanın altı günü ücretsiz olarak Seyhanlıların hizmetinde olduğunu söyledi.

Blok alıntı

3 Beğeni