Adana Tepebağ Evleri

i


4a8d42db8f571595484ca8415208e24a--adana

Tepebağ Evleri Eski Adana evleri, aynı adlı Tepebağ Höyüğü’nün üzerinde ve eteklerindedir. Tarihi sur içindeki Adana şehrinin yüzlerce yıllık kültürü burada saklıdır. Tepebağ Evleri’nin çoğu 18. yüzyılda yapılmıştır. Tarihi Tepebağ Evleri, Adana’nın ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen şehir merkezinde bulunan bir mahallesidir.1495 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından yaptırılmış konaktan sonra burada bir mahalle oluşturulmuş. Bu evler ve konaklar eski, görkemli, yüksek tavanları, cumbaları ve dar sokaklarıyla sizi 18. Yüzyıla geri götürür. Bugün daha çok Tepebağ ve Kayalıbağ mahallerinde ayakta kalabilmiş olan geleneksel Adana evleri,Adana’nın tarihi kent kimliğinin en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. Ancak pek çoğu sit alanı içinde bulunduğundan dolayı yıkım yada restore işlemi yapılamamıştır. 27 haziran 1998 Adana depreminde, Ceyhan ‘dan sonra en büyük zarar gören bölge burası olmuştur.Tepebağ’ın tarihi mahallesindeki ilk imar çalışmaları neolitik çağa uzanır. Seyhan Nehri’nin karşısındaki tepede bulunan Tepebağ’ın surlarla çevrilmesinin ardından Taşköprü’nün uzağında kalmıştır. Varlıklı bir Ermeni mahallesi Osmanlı döneminde ortaya çıkmıştır ve Tepebağ şehrin Ermeni mimarisini tarihi evleri ve taş okullarıyla yansıtır.

5 Beğeni

images (59)


Blok alıntı

5 Beğeni

images (68)
images (67)

3 Beğeniimages (23)
images (22)

3 Beğeni
4 Beğeni

images (57)
images (56)
images (53)

4 Beğeni

4 Beğeni

Anlık

4 Beğeni

images (2)


images (19)

4 Beğeni


Kaynak Pexels :derelict_house:

4 Beğeni

images (1)

Blok alıntı

5 Beğeni