Bağıl Nem Nedir?

Bağıl Nem Nedir?

Bağıl nem, havada bulunan su buharı miktarının, aynı sıcaklıktaki havanın taşıyabileceği maksimum su buharı miktarına oranıdır ve % olarak ifade edilir.

Başka bir deyişle, havada ne kadar nem olduğunun bir göstergesidir.

Bağıl nem %100 ise , hava doymuştur ve daha fazla su buharı alamaz. Bu durumda yoğuşma veya yağmur gibi olaylar meydana gelebilir.

Bağıl nem %0 ise , hava tamamen kurudur.

İnsan konforu için ideal bağıl nem aralığı %40 ile %60 arasındadır. Bu aralığın dışında kalan nem seviyeleri, solunum problemlerine, cilt tahrişine ve küf oluşumuna yol açabilir.

Bağıl nemi etkileyen faktörler şunlardır:

 • Sıcaklık: Sıcaklık arttıkça, havanın taşıyabileceği maksimum su buharı miktarı da artar. Bu nedenle, sıcak havalarda bağıl nem genellikle daha düşük olur.
 • Su buharı miktarı: Havadaki su buharı miktarı arttıkça, bağıl nem de artar.
 • Basınç: Hava basıncı düştükçe, bağıl nem de artar.

Bağıl Nem Nasıl Ölçülür?

Bağıl nem, higrometre adı verilen cihazlarla ölçülür. Higrometreler, havadaki su buharı miktarını ölçerek bağıl nemi hesaplar.

Farklı tipte higrometreler mevcuttur:

 • Saç higrometreleri: Saç liflerinin neme maruz kalarak uzaması veya kısalması prensibiyle çalışır.
 • Yoğuşma higrometreleri: Havadaki su buharının soğutularak yoğuşması prensibiyle çalışır.
 • Elektriksel higrometreler: Elektriksel iletkenliğin neme bağlı olarak değişmesi prensibiyle çalışır.

Bağıl Nemin Önemi

Bağıl nem, insan sağlığı, konfor ve çeşitli sektörler için önemlidir.

İnsan sağlığı açısından:

 • %40-60 arasındaki nem seviyeleri, solunum yolları için idealdir.
 • Düşük nem seviyeleri, kuru cilt, burun ve boğaz tahrişi gibi problemlere yol açabilir.
 • Yüksek nem seviyeleri ise terlemeyi artırır ve havasız bir ortam oluşturarak solunum problemlerine yol açabilir.

Konfor açısından:

 • İdeal nem seviyeleri, daha serin ve ferah bir ortam hissi verir.
 • Düşük nem seviyeleri, ortamın daha sıcak hissetmesine neden olabilir.
 • Yüksek nem seviyeleri ise ortamın daha bunaltıcı ve havasız hissetmesine neden olabilir.

Diğer sektörler açısından:

 • Tarım: Nem seviyesi, bitki büyümesi ve ürün verimi için önemlidir.
 • İnşaat: Yüksek nem seviyeleri, binalarda küf oluşumuna ve yapısal hasara yol açabilir.
 • Tekstil: Nem seviyesi, tekstil ürünlerinin üretim ve saklama koşullarını etkiler.
 • Gıda: Nem seviyesi, gıdaların raf ömrünü ve kalitesini etkiler.

Bağıl Nem Hakkında Ek Bilgiler

 • Türkiye’de ortalama bağıl nem seviyesi %65’tir.
 • En yüksek bağıl nem seviyeleri Karadeniz Bölgesi’nde, en düşük seviyeler ise İç Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir.
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO), iç mekanlarda ideal bağıl nem seviyesinin %40-60 arasında olmasını önermektedir.
4 Beğeni

2 Beğeni

2 Beğeni

Üstteki tabloya bakarak yorum yaparsak.

Sıcak hava çok su taşır. Soğursa aynı miktarda suyu taşıyamaz. Dolayısıyla bu nem yoğunlaşır. Yoğunlaşan yani yağmur damlasına dönüşen su buharı ısı alarak havayı daha da soğutur. Böylece daha çok yağmur damlası oluşur. Bu kısır döngü bir yerde biter ve güneş açar.

Peki su yüklü sıcak hava nasıl soğur

Isınan havanın yükselmesi kuralıyla koveksiyon yağışı olabilir.

Soğuk bir hava kütlesine çarpıp bunu üstüne tırmanarak cephe yağışı olabilir.

Denizin üzerinde esen rüzgar kıyıdaki bir sıradağa çarpıp yükselerek yamaç yağışı olabilir.

Benim bildiklerim bunlar. Eksik kalan kısımları siz tamamlarsınız.

1 Beğeni