Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi;
5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kurulan 17 yeni üniversiteden biridir.

Kurulduğu yılda Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen - Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Ziraat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşmuştur.

İlerleyen yıllarda fiziki altyapı, araştırma faaliyetleri, akademik ve idari personel sayısı ve niteliği bakımında gelişimini sürdüren Bingöl Üniversitesine bağlı olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010 yılında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, 2011 yılında İlahiyat Fakültesi, Yabancı Diller Yüksek Okulu ve Yaşayan Diller Enstitüsü, 2012 yılında Veteriner Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (Spor Bilimleri Fakültesi), 2013 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Diş Hekimliği Fakültesi, 2016 yılında Sağlık Yüksek Okulu kapatılarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019 yılında da Cumhurbaşkanı Kararı ile Kıraat İlmi Enstitüsü ile 2015 yılında Genç Meslek Yüksek Okulu ve 2016 yılında Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 2020 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okulu ve 2022 yılında ise Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi kurulmuştur.

Şu an itibariyle Üniversitemizde 10 fakülte, 1 yüksekokul, 5 enstitü, 6 meslek yüksekokulu, 21 araştırma merkezi ve 1 laboratuvar ile eğitim-öğretim-araştırma faaliyetleri sürdürülmekte, 84 ön lisans, 42 lisans, 48 yüksek lisans ve 16 doktora programı olmak üzere toplamda 190 program ve 16518 öğrenci bulunmaktadır.

Bingöl Üniversitesi’nin Bingöl merkez ilçede 3.115.616,85 m2, Genç ilçesinde 17.373,49 m2 ve Solhan ilçesinde 9.248,33 m2 olmak üzere toplamda 3.142.238,07 m2 açık alan,Merkez İlçede 250.490 m2,Genç İlçesinde 8.500 m2,Solhan ilçesinde 8.200 m2 toplamda 267,190 m2 kapalı alan olmak üzere toplam 3.409.448.07 m2 alanda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkez Yerleşkesi’nde 24 saat boyunca öğrencilerin hizmetine açık modern bir kütüphane, ders dışında sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri, Futbol ve basketbol alanlarının bulunduğu spor kompleksi ve kapalı spor salonu, sempozyum, panel, çalıştay, konser, sergi gibi bilimsel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapabilecek Kongre Merkezi yer almaktadır.

www.bingol.edu.tr

1 Beğeni