Ispartakule-Çerkezköy Demiryolu Hattı Projesi

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Halkalı’dan Ispartakule’ye ve Ispartakule’den Çerkezköy’e (Proje) iki farklı ihale ve bölümde yeni bir hızlı demiryolu hattı inşa etmeyi planlamaktadır. Proje, İstanbul bölgesi ve Tekirdağ ilinde yer alacaktır. Proje inşaat çalışmaları tamamlanarak faaliyete geçtiğinde TCDD ve TCDD taşımacılık tarafından işletilecektir.

Bu Proje ile mevcut Halkalı İstasyonu, tam birlikte çalışabilirliğe sahip tek bir entegre demiryolu sistemi oluşturmak için yapım aşamasında olan Çerkezköy-Kapıkule demiryoluna bağlanacaktır. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı için hazırlanmış Yerel mevzuata uygun onaylı Nihai ÇED Raporu mevcuttur, geçerlidir ve aşağıdaki adresten erişim sağlanabilir.
Projenin Hedefleri

Proje için temel hedefi, stratejik açıdan kritik Trakya bölgesinde yük ve yolcu demiryolu kapasitesinin artırılmasıdır. Bölge, Avrupa demiryolu ağının Avrupa-Asya buluşma noktası olarak kritik öneme sahiptir.

Proje, kapasite kısıtlamasını ele almayı amaçlayan temel ulaştırma politikalarına ve stratejik altyapı girişimlerine bir yanıt niteliğindedir:

 • Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) politikasının amacı, AB’de sosyal, ekonomik ve bölgesel uyumu güçlendirmenin yanı sıra boşlukları kapatmak, darboğazları ve teknik engelleri ortadan kaldırmaktır.

 • Proje, Karadeniz havzası, Güney Kafkasya ve Orta Asya bölgelerinde ekonomik ilişkileri, ticareti ve ulaşımı güçlendirmeyi amaçlayan TRACECA Projesi’nin (Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru) bir alt bileşenidir; ve

 • Proje, Türkiye’nin Ulaştırma Sektörü Operasyonel Programında (SOPT) (2014-2020) tanımlanan temel Ana Altyapı Projelerinden biridir.

Projenin Amaçları

Proje amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Ulusal düzeyde bireysel ulaştırma yöntemlerinden toplu taşıma yöntemlerine geçişle sonuçlanan ve Türkiye’yi Tek Avrupa Ulaştırma Alanı ile daha da bütünleştiren sürdürülebilir, güvenli, kapsayıcı ve verimli bir ulusal ulaştırma sisteminin elde edilmesine katkıda bulunmak;

 • Avrupa’dan Doğu Anadolu’ya demiryolu bağlantısının kapasite kısıtlarının çözülmesi; ve

 • Demiryolu kapasite sınırlamalarının kaldırılması yoluyla karayolundan demiryolu taşımacılığına geçişin teşvik edilmesi.

Projenin Bileşenleri

Proje, Ispartakule-Çerkezköy olmak üzere, 67 km’lik yeni bir yüksek hızlı elektrikli demiryolu bağlantısı sağlayacaktır. Proje, İstanbul ili sınırları içinde, Türkiye’nin kuzeybatısındaki Tekirdağ ili sınırları içinde yer almaktadır. Yeni demiryolunda hem yolcu hem de yük trenleri çalışacaktır.

Proje şunlardan oluşacaktır:

 • Ispartakule’den Çerkezköy İstasyonu’nun doğusuna bitişik bir konuma (Çerkezköy merkezine yaklaşık 1 km) yeni çift hatlı 67 km’lik hat;

 • Mevcut 2 istasyonda (yaya köprüleri, platformlar ve ek rayların temini de dahil olmak üzere, mevcut altyapının değiştirilmesi;

 • Köprüler, viyadükler, tüneller, üst geçitler ve alt geçitler gibi yeni yapılar;

 • Havai hatlar ve trafo merkezleri dahil olmak üzere güç kaynağı sistemlerini desteklemek; ve

 • Elektrifikasyon, sinyalizasyon ve kontrol sistemlerini desteklemek.

W1

2 Beğeni