Kahramanmaraş - Andırın

Coğrafyası
Andırın, Kahramanmaraş iline bağlı bir ilçedir. Yüzölçümü 1178 km²dir. 2022 yılı verilerine göre ilçe nüfusu 31.224’diür. İlçe merkezi konumundaki yerleşim yeri de ilçe ile aynı ismi taşımaktadır. Andırın ilçe merkezi Kahramanmaraş il merkezinin 74 km batısında yer almaktadır. Andırın ilçesi fiziki ve beşeri coğrafya özellikleri bakımından oldukça zengin bir özellik gösterir.

Adı
Andırın adının anlamı konusunda birden çok rivayet söz konusudur.Bunlardan biri bu adın aslının “Andurana” olduğu ve “yüce ana tanrıça yurdu” demek olan “and(a)-ura-(wa)na” sözlerinin birleşmesiyle oluşturulduğudur.
Bir diğer rivayet Ermeni kaynaklarında yer alan Andrion (Andriun) adıdır.
Üçüncüsü ise muhtemelen çok sonraları yapılmış bir yakıştırma olan “Enderun” ismidir. Sebebi ise Andırın bölge-sinden Osmanlı saray mektebi olan Enderun’a talebe alınması olarak gösterilir.

İdari Yapı
Andırın’ın idari yapısı yüzyıllardır değişmemiş, 16. yüz-yılın başlarından 1867 yılına gelinceye kadar nahiye olarak yapılandırılmıştır. 1867 de ise Göksun’la birlikte mütalaa edilerek kaza yapılmıştır.1907 yılına gelindiğinde gelişmelere bağlı olarak II.Abdülhamid’in iradesiyle Göksun kaza statüsüne yükseltilmiş, Andırın da Göksun’a bağlı bir nahiye statüsüne geçirilmiştir. Böylece Andırın 21 Kasım 1907 tarihinden 1924 yılına kadar Göksun kazasına bağlı bir nahiye olarak idare edilmiştir. Andırın 1924 yılında tekrar kaza yapılmış olup bu idari statüsünü muhafaza etmektedir.

Kaleleri
Akkale, Alameşe (Babik-li) Kalesi, Anacık Kalesi, Azgıt Kalesi, Beyoğlu (Çürük) Kalesi, Bossek (Tuğluca) Kalesi, Boy-nuyoğunlu Kalesi, Burunönü (Çöğdür) Kalesi, Bülen Kalesi, Büveme Kalesi, Copçalar (Çınkırlı) Kalesi, Çebiş Kalesi, Çu-hadarlı (Keçibucu-Mitel) Kale-si, Haştırın Kalesi, Hisar Kale, Kabakoz Kalesi, Kaleboynu Kalesi, Kalekısığı Kalesi, Keleşli Kalesi, Torlar/Tatarlı/Tahirli Kalesi.(ansiklopedi.ksu.edu.tr)
(Resimler alıntıdır)

andirinvedoga
Andirin-Gece-site-slayt-1812250928237127
ff-212
Azgıt Kalesi


37kmbb4339-min
Minareli Asma Köprü
Andirin-site-slayt-1806112358065818
Kesik Barajı
5574944550

Kanlıböğet

1 Beğeni

Şehitler Anıtı ve Seyir Teras 4 Kasım 2023 günü açılmıştır.

2 Beğeni

20231118-093424

20231118-093422

20231118-093426

20231118-093428

2 Beğeni

2 Beğeni