Mersin - Anamur - Sultan Alaeddin Camii / Akcamii

Karamanoğulları Dönemi’nde 1261 yılında yapılan cami, daha sonra yapılan 15-20 metre uzunluğundaki yivli minaresi ile ilgi çekicidir. Karşısında Karamanoğulları’ndan kalma bir han ve bir köprü bulunmaktadır. Akarca Mahallesi’nde merkezi planlı tamamen kesme taştan kubbeli bir camidir. Camiye batı yönünde basık kemerli taş kapıdan girilir. Girişin tam karşısında fazla derinliği olmayan taş mihrap sağda orijinal olmayan ahşap minber yer alır. Yapıda köşelerde ve yan duvarlar üzerinde sağır sivri kemerli açıklıklarda duvar içine gömülmüş yuvarlak iç dolgu ile geleneksel Türk mimarisinde pek görülmeyen tarzda kubbeye geçiş sağlanmıştır. Sağır kemerlerin ayakları üçgenimsi payandalarla desteklenmiştir. Girişin solunda zamanında ahşap olan güdük minaresinin yerinde yivli tek şerefeli minaresi kaide üzerinde yükselir.

Kaynak: Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivi.