Mersin - Çağ Üniversitesi

image

Çağ Üniversitesi 9 Temmuz 1997 tarihinde, 4282 Sayılı Yasayla ve 2547 Sayılı Yasanın Vakıf Yükseköğretim Kurumları’na ilişkin hükümlerine tabi, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulmuştur.

Kuruluşunda; Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu (MYO), Hazırlık Okulu (İngilizce), Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü yer almıştır. Ayrıca; 06.11.1997 tarih ve 97/10212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite Rektörlüğüne bağlı Hukuk Fakültesi de kurulmuştur.

Dinamik yapısı, modern kampüsü, uluslararası öğretim kadrosu ve öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitimle ön plana çıkan ve eğitim dili İngilizce olan Çağ Üniversitesi; bir doğa cenneti, tarih ve kültür merkezi olan Çukurova’nın bereketli topraklarında Akdeniz Bölgesi’nin ilk Vakıf Üniversitesi olup, 2005 yılından sonra bağışlanan alanlarla yerleşke alanı 520.000 m2 seviyesine ulaşmıştır.

Üniversitenin öğrenci ve öğretim elemanı mevcudu her geçen yıl artış göstermiştir. 1998-1999 döneminde toplam 422 olan öğrenci sayısı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 7000 civarına yükselmiştir.

Üniversite ilk eğitim-öğretime başladığı zaman öğretim elemanı sayısı 25 civarında iken, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kadrolu öğretim elemanı sayısı 230, ek ders saat ücretli öğretim elemanı 30 olmak üzere 260’a yükselmiştir. İdari ve Güvenlik Personeli toplamı da 90’a yükselmiştir

Öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel sayısının artışına paralel olarak, bina ve derslik sayısı da artmıştır. Öğrenimine, halen Rektörlük Binası olarak adlandırılan tek bina ile başlayan Çağ Üniversitesi, 1998-99 Eğitim Öğretim Yılı sonunda halen Fen-Edebiyat Fakültesi ve Hazırlık Okulunun yer aldığı ikinci binasına kavuşmuş, 2003-2004 Eğitim -Öğretim yılında Hukuk ve İktisadi-İdari Bilimler Fakültelerinin bulunduğu üçüncü binası yapılmıştır. 2005-2006 yılında Amfi plaza inşa edilmiş ve Amfi tiyatronun kapasitesi de 1000 kişiye çıkarılmıştır. 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında 4.500 m2’lik modern "Bilgi ve Teknoloji Merkezi"nde bilgisayar dershaneleri ve ek ofisler inşa edilmiştir. Bilgisayar laboratuvarları, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile İnternet kullanım alanları ve Kütüphane buradaki yeni yerlerine taşınmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları da bilim merkezine taşınmıştır.

Bu merkezde İnternet Salonu faaliyete geçmiş, Bireysel ve Grup Çalışma Odaları tefriş edilmiş, Konferans salonları hizmete sunulmuştur. Ayrıca bilgi üretme ve aktarım faaliyetine yönelik enstitü, araştırma merkezleri, Erasmus ve Kariyer Ofisleri ile benzer fonksiyonları içeren tüm birimler söz konusu fiziksel alanda konuşlandırılmıştır. 2009 yılında "Bilgi ve Teknoloji Merkezi"nin en üst katında başlayan Yıldız Gözlem Evi “planetaryum” inşaatı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.

Her yıl Üniversitemizde yenileştirme faaliyetleri olarak ilave inşaatların yapılması yanında, gelecek yıllar için de yeni inşaat yatırımlarının yapılması planlanmaktadır.

Akademik alanda yapılan çalışmalar da hızlı bir gelişme göstermiştir.

2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrencilerin isteği, Üniversitenin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı üzerine Meslek Yüksekokulunda İngilizce öğretiminden Türkçe öğretimine geçilmiştir. İsteğe bağlı olarak öğrencilerin İngilizce Hazırlık Okuluna devam etmeleri mümkündür. Dersler Üniversitemizde Hukuk Fakültesinde %30 oranında İngilizce destekli, İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesinde (Türk Dili ve Edebiyatı hariç) tümüyle İngilizce olarak verilmektedir.