Mersin - Küçük Sanayi Siteleri

Küçük Sanayi Siteleri kent içinde dağınık şekilde yerleşmiş ve elverişsiz çalışma koşulları altında çalışan yapımcı ve onarımcı küçük sanayicileri çağdaş ve düzenli birer işyerine kavuşturmak, onların çalışma koşullarını iyileştirip aralarında dayanışma ve organizasyonu geliştirerek, ihtiyaçlarının daha kolay ve ekonomik olarak karşılanabilmesini ve işyerlerine yeni teknolojilerin sokulmasını sağlayarak ana sanayi/yan sanayi ilişkilerinin geliştirilmesini teminen benzer iş kollarında çalışan küçük işletmeleri aynı yerde toplayan sitelerdir.

Mersin Küçük Sanayi Siteleri Mersin’de toplam 130,2 hektar alan üzerinde kurulu 15 küçük sanayi sitesi mevcut olup bu sitelerde 3.292 adet iş yerinin %98’i dolu olup, istihdam sayısı 10.647’dur.

Kaynak:

Tırmıl