Mersin - Silifke - İmbriogion / Demircili

Çatı örtüsü yıkılmış iki katlı olan yapının cephesinde altta İon, üstte Korinth başlıkları taşıyan dörder sütun vardır. Bu mezarın yanında bir de kaya mezarı bulunmaktadır. Buranın 300 metre kadar ilerisinde sağda yan yana duran iki anıt mezar en çok dikkati çeken eserlerdir. Bu iki katlı mezar yapıları mimari süslemeleri ve işlenişlerindeki sanat, kitabe, kabartma ve hayvan heykelleri mezarın önemli bir aileye ait olduğunu göstermektedir. Mezarın üzerinde iki insan büstü, kabartma olarak tasvir edilmiştir. Soldaki tek katlı mezar ise Korinth düzeninin bütün özelliklerini yansıtmaktadır. Bu mezarların ilerisindeki tepede ören yerine ait kalıntılar ve bir kule görülmektedir… Bu mezarlardan başka, yolun doğu tarafında Sivri Kale olarak bilinen başka bir anıt mezar daha vardır. Mezarın levha şeklindeki taşlarla kapatılmış olan piramit çatısı dikkat çekicidir. Mezar yapısının iç kısmındaki konstruksiyon, yukarıda anlatılan mezarlardan değişiktir. Daha aşağı inerken köy çıkışına doğru yolun solunda bir anıt mezar daha vardır. Çatısı yine levha şeklindeki kare taş plakalarla örtülüdür. Çörtenler ise aslan başı şeklindedir. Ön ve arka alınlıkta kalkan kabartmaları vardır. Mezar yazıtı yere düşmüştür. Önünde bir de lahit yer almaktadır.

Kaynak: Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivi.