Mersin - Silifke - Tokmar Kalesi

Tokmar Kale’nin Yeri: Mersin İli, Silifke İlçesinin İmamuşağı Köyü sapağını geçtikten sonra Antalya yönüne doğru 2,5km devam edince sağda kalan tepenin üzerindeki kaledir.

Tokmar Kale Adı ve Anlamı: Tokmar adının nereden geldiği bilinmiyor. Kalenin Orta Çağdaki ismi Latince Castellum Novumola’dır. Novum: Felsefede “Yeni Düşünce, Yeni Fikir, Yeni Akım” anlamındadır. “Yeni Kale” anlamına yakın olduğunu düşünmekteyiz.

Tokmar Kalenin diğer bir ismi ise kaynaklarda Norberd veya Norpert olarak geçmektedir. Ermeniceden gelen bu ad “Yeni Kale” anlamındadır. 1198 yılında Tokmar ve Silifke Kalelerinin Beyi Sevadios unvanını (Bu Helen dilinde Sebastos yani Augustus’dur) alan Heri adında kişidir.

Tokmar Kale Kalıntıları ve Yüzey Araştırmaları: Kale bulunduğu konum itibariyle Göksu Deltası ve Taşucu’nu gözlemleyen bir konumdadır. 12. yüzyıl yapısı olan kalenin güney surları sarp kayalıklara oturmaktadır. Yarım yuvarlak burçlara sahiptir. Bizans ve Ermeni Krallıklarından sonra 1210 yılında St. Jean Şövalyeleri denetimine girmiştir. Kalenin deniz ile bağlantısı Tahta Limanı, Palaiai veya Barbaros Limanı olarak anılan koyla sağlandığını düşünmekteyiz.

1992-1994 yılları Adana Koruma Kurulu Tarafından Tokmar Kale I. Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescillenmiştir.