Mersin - Toroslar - Gözne Kalesi

1085 metre yükseklikte sarp kayalıklar üzerinde yer alan iki yapıdan oluşmaktadır. Doğudaki yapı üçü güneyde, biri doğuda olmak üzere dört burçlu ve dikdörtgen formludur. Giriş batıdaki tek kapıdandır. Kapı eşiği toprak seviyesinden 1 metre kadar yüksektedir. Yapı sivri kemerli tonozla örtülü olup, içi üç kemerle dört kısma ayrılmıştır. İkisi kuzey, üçü güney duvarlarda olmak üzere 5 ışık ve havalandırma deliği vardır.

Batıdaki yapı üç pencereli, iki kapılı, altıgen formlu kule tiplidir. Yapının üstünde güney, batı ve kuzey yanlarında olmak üzere 15 sundurma bulunmaktadır. Tavan, yerden çatıyı saran bir kemerle ikiye bölünmüştür. Kemerin batı tarafındaki tavan üç ayrı üçgen yüze sahiptir. Doğu kısmı sivri uçlu tonoz tekniğinde yapılan kale Ortaçağ Dönemi’ne tarihlenmektedir.

Kaynak: Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

1 Beğeni