Mersin - Yenişehir

İLÇENİN TARİHİ
Yenişehir İlçesinin tarihi Mersin İlinin tarihi ile özdeştir.
Mersin İlinde kentsel yerleşim arttıkça İlçemiz de gelişme göstermiştir. Mersin sahnesine çıkışı 19. yüzyılın ortalarına rastlar. Bu dönemde henüz bir köy olan bölge, göçmen bir Türkmen aşiretine ev sahipliği yapmıştır.
MERSİN ismini de bu aşiretten almaktadır.
Amerikan iç savaşı sırasında dünyadaki pamuk kıtlığını gidermek amacıyla Çukurova’da gelişen pamuk üretimi ve bölgenin 1866 da demiryolu ağına bağlanması, Mersin’in kaderini değiştirmiştir.
Bu dönemde Mersin hızla, Çukurova’nın tarım ürünlerinin ihraç edildiği bir liman ve ticaret merkezi haline gelmiştir.
Bu gelişmede Demirtaş Mahallesindeki Yumuktepe, Liman ve Demiryolu ağına yakınlığı nedeniyle yerleşim merkezi olmuştur.
Yenişehir Belediyesi 1993 yılında kurulmuştur.
İlçemiz, 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 1. Maddesinin 36. fıkrası uyarınca kurulmuştur.
Kaymakamlığımızda 1 Yazı İşleri Müdürü, 1 Şef, 4 V.H.K.İ, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Hizmetli, 4 Geçici Görevli Personel olmak üzere toplam 12 personel görev yapmaktadır. 1 Hizmetli, 1 Şoför ve 1 Dağıtıcı kadroları münhal bulunmaktadır.

Tarih

Yenişehir ilçesi, 22 Mart 2008 günü çıkarılan 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanarak hukuken kurulmuş ve resmen faaliyete başlamıştır.

Coğrafya

Yenişehir, Mersin ilinin bir ilçesi olup, Güneyde Akdeniz, Kuzeyde otoban, doğuda müftü deresi, batıda Mezitli Belediyesi sınırları içinde kalan alanın yüzölçümü 3681 hektardır.

Yenişehir İlçesinin bulunduğu alan Mersin merkez sınırları içerisinde yer aldığından, yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı olan Akdeniz iklimi hüküm sürmektedir.

4 Beğeni

4 Beğeni

4 Beğeni

4 Beğeni

3 Beğeni

4 Beğeni

3 Beğeni

2 Beğeni