Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi


Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin geçmişi 1976 yılına dayanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak 1976 yılında kurulan Osmaniye Meslek Yüksekokulu (OMYO), Osmaniye Belediyesine ait bir binada hizmet vermekte iken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun kabulü ile 04.11.1981 tarihinde Çukurova Üniversitesine bağlanmıştır. Çukurova Üniversitesine bağlanan OMYO, şehir merkezine 5 km uzaklıktaki Fakıuşağı Köyü merası olan şimdiki yerleşke alanını, Maliye Bakanlığından 22.12.1984 tarihinde tahsis yoluyla elde etmiştir. Burada gelecekte kurulacak olan bir üniversitenin altyapısını oluşturmak üzere sürdürülen faaliyetler sonucunda şimdiki yerleşke alanı meydana gelmiştir.

29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun’un 84. Ek Maddesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmuştur. Çukurova Üniversitesi’ne bağlı olarak 23.06.2006 tarih ve 26207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Mühendislik Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 16.07.1976 tarih ve 320/4054 sayılı yazısıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan ve 20/07/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunla Çukurova Üniversitesi’ne bağlanan Osmaniye Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Kurulu’nun 14/12/1997 tarih ve 2648 sayılı Kararı ile Çukurova Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Kadirli Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 bendi uyarınca aldığı 07/07/2000 tarihli kararıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Bahçe Meslek Yüksekokulu ve Düziçi Meslek Yüksekokulu, 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunun Ek 84. maddesi (b) fıkrasıyla OKÜ’ye bağlanmıştır.

Üniversitemiz, 7 Fakülte; Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2 Enstitü; Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2 Yüksekokulu; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, 5 Meslek Yüksekokulu; Bahçe Meslek Yüksekokulu, Düziçi Meslek Yüksekokulu, Kadirli Meslek Yüksekokulu, Osmaniye Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

4 Beğeni

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ'ndeki Tüm Lisans Programları (Alfabetik Sırada)

[

Arkeoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)EA](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Arkeoloji (108510177) | YÖK Lisans Atlası)

[

Beslenme ve Diyetetik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (108510256) | YÖK Lisans Atlası)

[

Bilgi ve Belge Yönetimi
(Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)EA](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Bilgi ve Belge Yönetimi (108510247) | YÖK Lisans Atlası)

[

Bilgisayar Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Bilgisayar Mühendisliği (108570504) | YÖK Lisans Atlası)

[

Biyoloji
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Biyoloji (108570511) | YÖK Lisans Atlası)

[

Coğrafya
(Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi)SÖZ](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Coğrafya (108570501) | YÖK Lisans Atlası)

[

Çocuk Gelişimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Çocuk Gelişimi (Fakülte) (108570578) | YÖK Lisans Atlası)

[

Ebelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Ebelik (Fakülte) (108570505) | YÖK Lisans Atlası)

[

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Elektrik-Elektronik Mühendisliği (108510098) | YÖK Lisans Atlası)

[

Endüstri Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Endüstri Mühendisliği (108570493) | YÖK Lisans Atlası)

[

Fizik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Fizik (108570557) | YÖK Lisans Atlası)

[

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (108570585) | YÖK Lisans Atlası)

[

Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (108570526) | YÖK Lisans Atlası)

[

Gerontoloji
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Gerontoloji (108570592) | YÖK Lisans Atlası)

[

Gıda Teknolojisi
(Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Gıda Teknolojisi (Fakülte) (108570527) | YÖK Lisans Atlası)

[

Harita Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Harita Mühendisliği (108510238) | YÖK Lisans Atlası)

[

Hemşirelik
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Hemşirelik (Fakülte) (108510229) | YÖK Lisans Atlası)

[

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi)EA](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (108570513) | YÖK Lisans Atlası)

[

İktisat
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - İktisat (108510141) | YÖK Lisans Atlası)

[

İlahiyat
(İlahiyat Fakültesi)SÖZ](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - İlahiyat (108510202) | YÖK Lisans Atlası)

[

İlahiyat (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)SÖZ](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - İlahiyat (108530154) | YÖK Lisans Atlası)

[

İlahiyat (M.T.O.K.)
(İlahiyat Fakültesi)SÖZ](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - İlahiyat (M.T.O.K.) (108570517) | YÖK Lisans Atlası)

[

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ)
(İlahiyat Fakültesi)SÖZ](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - İlahiyat (M.T.O.K.) (108570518) | YÖK Lisans Atlası)

[

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - İngiliz Dili ve Edebiyatı (108570492) | YÖK Lisans Atlası)

[

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(Fen-Edebiyat Fakültesi)DİL](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (108570516) | YÖK Lisans Atlası)

[

İnşaat Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - İnşaat Mühendisliği (108570571) | YÖK Lisans Atlası)

[

İşletme
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - İşletme (108510053) | YÖK Lisans Atlası)

[

Kimya
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Kimya (108570564) | YÖK Lisans Atlası)

[

Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Makine Mühendisliği (108510114) | YÖK Lisans Atlası)

[

Matematik
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SAY](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Matematik (108510123) | YÖK Lisans Atlası)

[

Organik Tarım İşletmeciliği
(Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi)EA](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Organik Tarım İşletmeciliği (Fakülte) (108570528) | YÖK Lisans Atlası)

[

Rekreasyon Yönetimi
(Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi)SÖZ](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (108570529) | YÖK Lisans Atlası)

[

Sağlık Yönetimi
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Sağlık Yönetimi (Fakülte) (108570494) | YÖK Lisans Atlası)

[

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (108510168) | YÖK Lisans Atlası)

[

Sosyal Hizmet
(Sağlık Bilimleri Fakültesi)EA](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Sosyal Hizmet (Fakülte) (108570512) | YÖK Lisans Atlası)

[

Spor Yöneticiliği
(Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu)EA](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Spor Yöneticiliği (Yüksekokul) (108570550) | YÖK Lisans Atlası)

[

Tarih
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Tarih (108510159) | YÖK Lisans Atlası)

[

Türk Dili ve Edebiyatı
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Türk Dili ve Edebiyatı (108510071) | YÖK Lisans Atlası)

[

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
(Fen-Edebiyat Fakültesi)SÖZ](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Türk Dili ve Edebiyatı (108530075) | YÖK Lisans Atlası)

[

Uluslararası İlişkiler
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Uluslararası İlişkiler (108570491) | YÖK Lisans Atlası)

[

Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)EA](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (108510211) | YÖK Lisans Atlası)

[

Yönetim Bilişim Sistemleri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes](OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (108510089) | YÖK Lisans Atlası)

Kaynak. YÖK

1 Beğeni

1619008394
1619008422
1619008335
1619008460
1619008324
1619008407
1619008383
1619008312
1619008251
1619008285
Kaynak Radyo 80

3 Beğeni

2 Beğeni